Ga naar hoofdinhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Deze website is van Sophie Ragas. Door mijn passie voor gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid wil ik graag dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn om mijn website te kunnen gebruiken. Dit betekent onder meer dat je:

  • tekst kunt vergroten zonder dat een heel stuk buiten het scherm valt
  • de website besturen met een toetsenbord
  • de website besturen met spraakherkenningssoftware
  • de website bezoeken middels een screenreader als JAWS, NVDA en VoiceOver.

Verder is de tekst op de website zo simpel en begrijpelijk mogelijk gehouden.

Toegankelijkheidsproblemen melden

Hoewel ik heel er mijn best doe, kan het toch zijn dat je een probleem tegenkomt. Of dat iets maar half werkt of niet goed ondersteund wordt. Dat soort zaken mag je altijd melden aan mij via sophie@sophieschoice.net